Provozní řád ubytovacího zařízení

Zařízení:

Hotel Artaban****, Havlíčkovo náměstí 740, tel: 561 030 100, fax. 561 035 000, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Provozovatel:

Hotel Artaban s.r.o., Havlíčkovo náměstí 740, Žirovnice 394 68, IČO: 01914090, DIČ: CZ01914090, tel: 734443902

Provozní doba:

Celoroční

Zaměstnanci:

12

Druh a rozsah poskytovaných služeb:

4*hotel, kapacita ubytování 76 osob, poskytování hotelového ubytování

Vybavenost zařízení:

4*

Zařízení tvoří následující prostory:

-recepce hotelu, ubytovací část včetně depandance, hotelová tělocvična

-počet hotelových pokojů

2NP- 5x dvoulůžkový pokoj včetně vlastního sociálního zařízení, 3NP- 7x dvoulůžkový pokoj včetně vlastního sociálního zařízení, 2x jednolůžkový pokoj včetně vlastního sociálního zařízení

2NP přístavba- 8x dvoulůžkový pokoj včetně vlastního sociálního zařízení, 3NP přístavba -2x dvoulůžkový pokoj včetně vlastního sociálního zařízení

DEPANDANCE – 1NP 3x dvoulůžkový pokoj včetně vlastního sociálního zařízení, 1x jednolůžkový pokoj včetně vlastního sociálního zařízení

2NP 4x dvoulůžkový pokoj včetně vlastního sociálního zařízení

-sklady a úklidové prostory

2NP sklad čistého prádla, sklad špinavého prádla+úklidová místnost s výlevkou a tekoucí studenou a teplou vodou.

3NP sklad čistého prádla, sklad špinavého prádla+úklidová místnost s výlevkou a tekoucí studenou a teplou vodou.

2NP přístavba úklidová komora s výlevkou a tekoucí studenou a teplou vodou

DEPANDANCE 1NP úklidová komora s výlevkou a tekoucí studenou a teplou vodou

DEPANDANCE 2NP úklidová komora s výlevkou a tekoucí studenou a teplou vodou

-ostatní prostory

3NP šatna a sociální zařízení (pokojská/uklízečka)

1PP šatna muži včetně sociálního zařízení, šatna ženy včetně sociálního zařízení

1PP přístavba - hotelová tělocvična, WC a sprcha ženy, WC a sprcha muži

 

Parametry prostředí:

-větrání

recepce částečně přirozené, částečně za využití VZT, ubytovací část a chodby přirozeně okny, hotelová tělocvična za využití VZT, všechny WC a šatny za využití VZT.

-osvětlení denní a umělé

recepce částečně přirozené, žárovky 60 W a částečně úsporné žárovky, ubytovací část a chodby přirozené denní světlo+ umělé osvětlení, žárovky 60 W a úsporné žárovky, hotelová tělocvična umělé osvětlení úsporné žárovky, všechny WC a šatny umělé osvětlení, žárovky 60 W a úsporné žárovky.

-vytápění

vytápění je řešeno plynovou kotelnou v suterénu objektů

-úprava povrchů stěn a podlah

recepce dlažba, štukové omítky, tapeta, ubytovací část štukové omítky, koberce, v sociálních zařízeních dlažba a štukové omítky, chodby koberce, štukové omítky tapeta, hotelová tělocvična štukové omítky, cvičební podlaha, všechny WC a šatny štukové omítky, dlažba.

Zásobování vodou:

do objektů zřízena nová vodovodní přípojka do místního řádu na pitnou vodu

Způsob odkanalizování a likvidace odpadních vod:

do objektů zřízena nová kanalizační přípojka do místního kanalizačního řádu

Likvidace odpadů:

firma  Sompo a. s. Pelhřimov, v hotelu zavedeno třídění odpadu (plasty, sklo, papír a ostatní odpad do popelnic k tomu určených).

Zásady osobní hygieny zaměstnanců:

všichni zaměstnanci mají k dispozici pracovní oděv dle profese, šatnu se sociálním zázemím a sprchou. Zaměstnanci jsou poučeni o dodržování hygieny a čistoty na pracovišti.

Úklid a dezinfekce:

-četnost úklidu, způsob provádění úklidu, úklidová místnost

úklid na pokojích prováděn denně po odjezdu hostů, při dlouhodobých pobytech na požádání hosta, společné prostory uklízeny denně, na každém patře je k dispozici úklidová místnost s výlevkou, teplou a studenou tekoucí vodou a regálem s čistícími a dezinfekčními prostředky.

-uložení úklidových a dezinfekčních přípravků a pomůcek

na každém patře v úklidové uzamykatelné komoře v regále.

-dezinfekce

denně po odjezdu hostů jsou dezinfikovány sanitární zařízení, WC, umyvadla, sprchy, vany, odpady a zařizovací předměty. Po ukončení úklidu jsou dezinfikovány i pracovní pomůcky smetáky, pracovní rukavice, hadry atd.

-kdo provádí dezinfekci

pouze personál k tomu určený uklízečka/pokojská.

-ředění roztoku

k ředění roztoku je používána odměrka a ředění probíhá dle návodu výrobce, používají se pouze schválené dezinfekční a úklidové přípravky a je dodržován návod k jejich použití.

-osobní ochranné pomůcky při práci s dezinfekčními přípravky

zaměstnanci mají k dispozici pracovní oděv, více párů gumových ochranných rukavic, ochranné brýle a dezinfekční mýdlo a krém na ruce. V hotelu je zabezpečena první pomoc při práci s dezinfekčními přípravky a všichni zaměstnanci jsou poučeni o zásadách první pomoci.

-četnost střídání dezinfekčních prostředků:

dezinfekční přípravky střídáme vždy jedenkrát za 3 měsíce a jsou vždy s jinou účinnou látkou.

-mytí oken, dveří a svítidel

mytí oken, dveří a svítidel, probíhá dle potřeby minimálně však jednou za 2 měsíce.

-malování

malování dle potřeby, minimálně však jednou za dva roky.

Manipulace s prádlem:

-uložení čistého prádla

sklady čistého prádla v 1NP, 2 NP a 3NP, sklady čistého prádla průběžně uklízeny a dezinfikovány.

-uložení použitého prádla

úklidové místnosti v 1NP, 2NP, 3NP  v igelitových obalech, biologicky špinavé prádlo (krev, moč atd. uskladněno mimo ostatní ve zvláštním obalu. Místnost denně dezinfikována).

-praní prádla:

firma Froda s.r.o. Jindřichův Hradec.

-transport čistého a použitého prádla

firma Froda s.r.o. Jindřichův Hradec.

-pro každého hosta k dispozici čisté prádlo:

pro každého hosta na požádání, při dlouhodobých pobytech 1x až 2x týdně.

Umístění lékárničky první pomoci:

lékárničky jsou umístěny v kuchyni, v hotelové tělocvičně a v kotelně.

 

K úklidu a dezinfekci všech prostor jsou používány certifikované výrobky firmy CORMEN s.r.o., profesionální řady CLEAMEN.

 

Ubytovací řád: přiložen

Za dodržování provozního řádu zodpovídá: Věra Žižková

Vypracovala: Věra Žižková

Datum vypracování: 5.9.2018

Razítko a podpis provozovatele: